Ukeplan

Koronasituasjonen per mai 2021 gjør at mange av våre aktiviteter er kraftig reduserte. Etter hvert som folk blir ferdig vaksinert, vil disse ta seg opp igjen, og vi vil komme tilbake med en mer detaljert plan.