Ukeplan

Koronasituasjonen har bedret seg etter hvert som mange i lokalsamfunnet er blitt vaksinert. Dermed har vi startet opp med flere av aktivitetene våre igjen. Besøkstjenesten er i gang, BARK er i gang, og vi møtes fysisk på huset igjen.

Arvid er vanligvis på kontoret om formiddagen mandag og onsdag fra 1000- 1230

BARK møtes på huset hver annen tirsdag 1730-1930

Besøkstjenesten møtes hver første tirsdag i mnd på Røde Kors huset kl 1800

Kvinnegruppa hver onsdag fra kl 1730-1930

Zumba hver torsdag fra 1930-2030

Kultur- og integreringskaféen er åpen 1. og 3. mandagen i mnd fra kl 1700 unntatt i skoleferier

Fin blanding på kultur- og integreringskaféen