Om Røde Kors Kragerø

Hva gjør Røde Kors i Kragerø?

– Vi besøker omsorgsboligene Tangenheia, Stabbestad og Furubo. Videre Sannidal Bokollektiv, Helle Bokollektiv og Seniorsenteret. Besøkshunder har vi også.

– Vi går på hjemmebesøk til dem som ytrer ønske om besøk.

– Vi har gratis aktivitetstilbud til barn i alderen 6 – 13 år.

– Vi har internasjonal kvinnegruppe.

– Vi har beredskapsgruppe

– Vi har kultur- og integreringskafé

– Vi bistår Kragerø Kommune i vaksinearbeidet mot Covid 19

Røde Korshuset – Bråten 30

Dette er vårt møtelokale og base for alle aktivitetene i Kragerø Røde Kors.
Vi leier også huset ut lokalt til private selskaper, møter og kurs.


Verdens største humanitære, frivillige bevegelse

Kragerø Røde Kors er, som et av omlag 400 lokallag i Norge Røde Kors, endel av verdens største humanitære, frivillige bevegelse. Bevegelsen består av 189 nasjonale foreninger, ICRC og IFRC. Det er omlag 100 millioner medlemmer og 17 millioner frivillige i Røde Kors, Røde Halvmåne og Røde Krystall.

Bevegelsens grunnleggende prinsipper er:
Humanitet – Frivillighet – Upartiskhet – Nøytralitet – Universialitet – Uavhengighet – Enhet.
Les mer om prinsippene her..

Kartet under har link til twitter- og facebooksider til nasjonale Røde Kors-, Røde Halvmåne- og Røde Krystall-foreninger rundt omkring i verden:

Her er alle twitterpostene fra regionene samlet:
Afrika

ICRC – Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

ICRC har en særstilling i den humanitær folkerett ved at stater som har undertegnet Genèvekonvensjonene har gitt ICRC i mandat å beskytte ofre i internasjonale og interne væpnede konflikter mot overgrep og forfølgelse og yte humanitær assistanse til disse, samt øke respekten for menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett.

Nettstedet til ICRC finner du her…

ICRC sitt globale twitternettverk finner du her…


IFRC – Det internasjonale forbundet av Røde Kors-, Røde Halvmåneforeninger.

IFRC koordinerer nødhjelpsarbeid og hjelpearbeid ved naturkatastrofer eller andre humanitære kriser som ikke er direkte relatert til konflikt.

IFRC sin visjon: Å inspirere, oppmuntre, legge til rette for og fremme til enhver tid alle former for humanitære aktiviteter ved nasjonale Røde Kors foreninger, med sikte på å forebygge og lindre menneskelig lidelse og dermed bidra til å opprettholde og fremme menneskelig verdighet og fred i verden.

Nettstedet til IFRC finner du her…

Bildegallerier fra IFRC sin virksomhet i verden finner du her…