Vaksinering i Kragerø

Kragerø Røde Kors

Kragerø Røde Kors har mange frivillige i sving for å bistå vaksineringen på Kalstad. Vi har deltatt hver uke side oppstart i februar. Rune Torp Olsen er organiseringsansvarlig fra kommunens side og melder om at de er beredt på å øke bemanningen ved behov. Fra vår side har vi som mål å holde tritt med vaksinene kommunen får tildelt, Kragerøbeboerne

» Read more

Første årsmøte utendørs!

Endelig klarte vi å få gjennomført årsmøtet 2021. Vi opplevde flere utsettelser på grunn av koronasituasjonen, men 17.april ble møtet avholdt utenfor Røde Kors huset i fint vær. 23 medlemmer møtte opp. Sittende styre ble gjenvalgt. Hyggelig stemning på møtet, flere medlemmer uttrykte at det var godt å se hverandre igjen på kort hold. Noen lovendringer ble vedtatt, i hovedsak

» Read more

Koronaviruset

Kragerø Røde Kors

Alle våre aktiviteter rammes av korona-utbruddet! Strenge bestemmelser fra FHI og fra vår egen organisasjon, fører til at vi inntil videre har måttet stenge ned all virksomhet. Det foregår i øyeblikket ingen besøk til gamle og ensomme på institusjonene i Kragerø, Barnas Røde Kors møtes heller ikke. Ingen fysiske gruppemøter, medlemsmøter eller styremøter er lov. Ingen kafédrift. Styret i Kragerø

» Read more