Hjemmegruppa

Hjemmegruppa ønsker å komme på besøk til deg som synes tida kan falle litt lang.

Besøksvenn Kragerø Røde Kors

Besøksvenn Kragerø Røde Kors

Vi kommer på besøk hver 14. dag.  Denne dagen avtaler vi sammen med deg. Du er ikke bundet opp til denne dagen fast.
Kommer det noe på, finner vi fram til en annen dag eller et annet tidspunkt.
Det er du som bestemmer hva vi sammen skal bruke tida vår på. Det kan være kaffekos, prat, lesing, turgåing, kafebesøk eller lignende.
Alle som er med i Hjemmegruppa har gjennomgått kurs og har skrevet under på taushetsplikten.

Kontaktperson er Ann-Judith med tlf. 93860055