Første årsmøte utendørs!

Endelig klarte vi å få gjennomført årsmøtet 2021. Vi opplevde flere utsettelser på grunn av koronasituasjonen, men 17.april ble møtet avholdt utenfor Røde Kors huset i fint vær. 23 medlemmer møtte opp. Sittende styre ble gjenvalgt. Hyggelig stemning på møtet, flere medlemmer uttrykte at det var godt å se hverandre igjen på kort hold. Noen lovendringer ble vedtatt, i hovedsak

» Read more