Vi maler Røde Korshuset.

En liten dugnadsgjeng har i løpet av mai/juni jobbet med å vaske og male huset. Særlig honnør til Tore H Larsen som har stått på seint og tidlig. I tillegg til å ha lagt ned mange, mange timer på veggen, har han sørget for innkjøp av maling og nødvendig utstyr, og det er alltid kaffe på kanna for dem som

» Read more

Første årsmøte utendørs!

Endelig klarte vi å få gjennomført årsmøtet 2021. Vi opplevde flere utsettelser på grunn av koronasituasjonen, men 17.april ble møtet avholdt utenfor Røde Kors huset i fint vær. 23 medlemmer møtte opp. Sittende styre ble gjenvalgt. Hyggelig stemning på møtet, flere medlemmer uttrykte at det var godt å se hverandre igjen på kort hold. Noen lovendringer ble vedtatt, i hovedsak

» Read more