Besøksvennene

Besøksvennene oppsøker omsorgsboliger og sykehjem og lager til hyggestunder for beboerne. Det går på kaffekos, sang, bingo og gjerne en prat.

Vi har i dag faste besøksdager i følgende institusjoner: Seniorsenteret, Tangheia, Helle, Furubo, Sannidal og Stabbestad. Denne tjenesten utføres i dag av en stabil gruppe medlemmer som har vært med i mange år. Vi ønsker flere nye og gjerne yngre som kan videreføre denne tjenesten som har stor betydning for mange av våre beboerne i våre institusjoner.

Besøksvennene har egne medlemsmøter der det meste kan diskuteres og nye forslag presenteres. Det arrangeres utlodninger, eldrefest og egne medlemsturer.

For å bli godkjent besøksvenn må du gjennomføre godkjenningskurs for besøksvenner. Du tilbys også et kurs i førstehjelp og psykososialt grunnkurs.

Kontaktperson for besøksvennene er Ann-Judith 93860055