Besøksvenn med hund

Besøksvenn med hund er en tjeneste i Kragerø Røde Kors. Vi har foreløpig to hunder i Kragerø.

Besøkshund Kragerø Røde Kors

Vi søker flere besøksvenner med hund

Tjenesten blir administrert fra Telemark Røde Kors og utøves i hovedsak på institusjoner, men er også rettet mot hjemmeboende.

Vi ønsker flere hundeeiere til denne tjenesten. Du som vil være med må gjennomføre kurs for besøksvenner og hundekurs. Hunden må være fylt to år og bestått egnethetstest før tjenesten kan starte.

I Kragerø Røde Kors kan du kontakte Ann -Judith på tlf. 93 86 00 55

20150815_135840