Barnas Røde Kors

med moro og mestring i sekken snakkeboble liten

BARK, Barnas røde kors
Hver annen  tirsdag fra 17.30 – 19.30
Oppmøte på Røde Korshuset.
Barnas Røde Kors, BARK, er en gratis aktivitet for alle barn og unge på barneskolen.
Dette er en aktivitet hvor barna lærer litt førstehjelp, får være med på turer i skog og
mark, leke, tegne og snakke med trygge voksne ledere. De voksne lederne er
ansvarlige for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre alle aktivitetene, hvor
hovedvekt er lagt på Røde Kors prinsippene, internasjonal forståelse, førstehjelp,
konflikthåndtering og friluftsliv.
Gjennom BARK i Kragerø skal barn og unge få muligheten til å oppleve positive
fritidsopplevelser sammen med trygge og engasjerte voksne. Det skal fokuseres på
aktiviteter som utvikler positive verdier og holdninger, fysiske og sosiale ferdigheter
og vennskap på tvers av kjønn, sosial status, etnisk bakgrunn og religion. Gjennom
lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv vil barn oppleve samhørigheten
som oppstår gjennom felles aktivitet og utfoldelse, noe som vil bidra til en positiv
minnebank, utvikling av egne ressurser og helsefremmende livsstil.
Slik vil de unge kunne stå bedre rustet for et aktivt og meningsfylt voksenliv.
I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs og barna lærer hvordan de kan bruke sitt
nærmiljø på en trygg og aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal magi,
og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.

BARK i Kragerø Røde Kors er annen hver tirsdag på Røde Korshuset. Klokken 17.30-19.30
Velkommen!

Vi trenger flere frivillige som voksenledere i denne gruppen.

Kontaktperson for Bark er Marija Pettersen 46675537.

lokal magi skilt liten

Papaya_designbasen_Bark_logo.jpg (640x481)

Barnas Røde Kors i Kragerø trenger flere frivillige. Vil du bli frivillig som voksenleder i Barnas Røde Kors? Ta kontakt med Heidi på tlf 992 05 723 eller klikk på «Bli frivillig i BARK Kragerø» og legg inn ditt tlf.nr.