Aktiviteter

Røde Kors Kragerø har i dag hovedfokus mot barn og unge og besøkstjenester i omsorgsboliger, sykehjem og i hjemmebesøk. Vi har en fantastisk gruppe for kvinner med forskjellig kulturbakgrunner. Vi ønsker å komme igang med en gruppe beredskapsvakter.

Les mer om våre aktiviteter: