Vi maler Røde Korshuset.

En liten dugnadsgjeng har i løpet av mai/juni jobbet med å vaske og male huset. Særlig honnør til Tore H Larsen som har stått på seint og tidlig. I tillegg til å ha lagt ned mange, mange timer på veggen, har han sørget for innkjøp av maling og nødvendig utstyr, og det er alltid kaffe på kanna for dem som kommer for å bidra. Det er hyggelig å jobbe praktisk på vårt eget hus. Vi tar sikte på å bli ferdig i løpet av juni.