Aktiviteter 2021

Kragerø Røde Kors

Til tross for koronasituasjonen, og delvis på grunn av den, har det vært ganske omfattende aktivitet i lokalforeningen gjennom hele 2021.

I juni/juli klarte vi å gjennomføre turer til Den lille Dyrehagen på Brokelandsheia, og i august tok vi med 58 barn og voksne til familieparken i Foldvik i Stavern. Det var en flott opplevelse for store og små i nydelig vær.

Hyggelig tur til Den lille Dyrehagen
Hyggelig i Foldvik familiepark også

I høstferien hadde vi i samarbeid med Sanitetsforeningen et omfattende opplegg på Jomfruland, der vi sørget for gratis ferieopphold for 11 kragerø-familier. Stor takk til de frivillige rødekorserne som brukte tiden sin på dette tiltaket. Det ble virkelig satt pris på av dem som fikk delta.

Besøkstjenesten har vært i gang en stund, alle aktiviteter er i sving, håper virkelig vi får holde på nå uten ytterligere avbrekk!

I regi av Telemark Røde Kors har flere av våre nettopp deltatt på kurs, og endelig fysiske kurs igjen! Vi er veldig fornøyd med at vi fikk plass til 3 av våre på helgekurset for Nye Frivillige, i tillegg til dem som deltok på omsorgskurs. Det ryktes at de nye frivillige var svært fornøyd med det de fikk være med på.

Den store aktiviteten gjennom mesteparten av 2021 har likevel vært vaksineringsjobben vi har gjort for Kragerø Kommune. Fra starten av februar og til langt inn i oktober har 26 frivillige lagt ned mer enn 1600 innsatstimer som vaksinevakter. Vaksineringen er for øvrig ikke helt over ennå, og Røde Kors stiller fortsatt med mannskaper når det trengs. Honnør til alle som har bidradd – og bidrar! Innsatsen fortjener å feires.