Vaksinering i Kragerø

Kragerø Røde Kors

Kragerø Røde Kors har mange frivillige i sving for å bistå vaksineringen på Kalstad. Vi har deltatt hver uke side oppstart i februar.

Rune Torp Olsen er organiseringsansvarlig fra kommunens side og melder om at de er beredt på å øke bemanningen ved behov.

Fra vår side har vi som mål å holde tritt med vaksinene kommunen får tildelt, Kragerøbeboerne viser ofte sin takknemlighet for effektiviteten og omsorgen fra de frivillige. Noen kommer til vaksineringen i finklær, det er en begivenhet; endelig nærmer det seg et normalt sosialt liv igjen.

Vi kommer til å bistå kommunen gjennom hele sommeren, Fra uke 29 blir det vaksinering inntil 3 dager i uken, så her går det unna.

Rundt 20 frivillige vil bistå gjennom sommeren, men også rødekorsere trenger ferie, så dersom det er voksne kragerøfolk som ønsker å bidra: ta gjerne kontakt med

Tore H Larsen 95805709

Arvid Slettebakken 92641343