Første årsmøte utendørs!

Endelig klarte vi å få gjennomført årsmøtet 2021. Vi opplevde flere utsettelser på grunn av koronasituasjonen, men 17.april ble møtet avholdt utenfor Røde Kors huset i fint vær. 23 medlemmer møtte opp. Sittende styre ble gjenvalgt. Hyggelig stemning på møtet, flere medlemmer uttrykte at det var godt å se hverandre igjen på kort hold.

Noen lovendringer ble vedtatt, i hovedsak kosmetiske og språklige for å tilpasse lokallagets lover til endringer som ble gjort på Norges Røde Kors sitt Landsmøte høsten 2020. Én viktig endring nevnes her: «For at årsmøtet til Kragerø Røde Kors skal være beslutningsdyktig, må det være minst like mange medlemmer uten verv tilstede som det er antall styremedlemmer.» Tidligere lover hadde ikke denne presiseringen.