Kan vi starte opp igjen Røde kors aktivitetene nå?

Kragerø Røde Kors

Dette spørsmålet har vi fått av flere av våre frivillige den siste tiden. Vi har hatt samtaler med Stella Syvertsen – leder for institusjonene i kommunen, og med kommunelegen. Begge sier at vi skal være avventende til ut i september. Vi vet det er lov med besøk ute 2 og 2, i praksis betyr dette likevel at det ikke blir særlig mye vi kan bidra med ennå, selv om mange av våre frivillige ønsker å komme igang. I følge kommunelegen så har vi i øyeblikket ikke – og vi har ikke hatt – smitte på institusjonene våre. Overordnet mål er ha fortsatt smittefrie institusjoner i Kragerø.

Røde Kors huset kan brukes av besøksvenner og grupper i organisasjonen som ønsker sosial kontakt til eventuell planlegging etc. Husk avstand og følg «koronareglene».