Koronaviruset

Kragerø Røde Kors

Alle våre aktiviteter rammes av korona-utbruddet! Strenge bestemmelser fra FHI og fra vår egen organisasjon, fører til at vi inntil videre har måttet stenge ned all virksomhet.

Det foregår i øyeblikket ingen besøk til gamle og ensomme på institusjonene i Kragerø, Barnas Røde Kors møtes heller ikke. Ingen fysiske gruppemøter, medlemsmøter eller styremøter er lov. Ingen kafédrift. Styret i Kragerø Røde Kors oppfordrer alle medlemmer å følge styresmaktenes anbefalinger for å hindre smittespredning. Ett av de viktigste tiltakene hver enkelt av oss kan gjøre, er at vi holder oss friske, og dermed ikke smitter andre.

Inntil nye retningslinjer kommer fra sentrale myndigheter, oppfordrer vi dere som har etablerte kontakter med eldre og ensomme, å bruke telefonen hyppig som et sosialt bidrag i denne vanskelige tiden.