Aktiviteter

Røde Kors Kragerø har i dag hovedfokus mot barn og unge og besøkstjenester i omsorgsboliger, sykehjem og i hjemmebesøk. Vi er i ferd med å starte opp en gruppe for kvinner med  forskjellig kulturbakgrunn. Vi ønsker å komme igang med en gruppe beredskapsvakter.

Les mer om våre aktiviteter: