Kan vi starte opp igjen Røde kors aktivitetene nå?

Dette spørsmålet har vi fått av flere av våre frivillige den siste tiden. Vi har hatt samtaler med Stella Syvertsen – leder for institusjonene i kommunen, og med kommunelegen. Begge sier at vi skal være avventende til ut i september. Vi vet det er lov med besøk ute 2 og 2, i praksis betyr dette likevel at det ikke blir særlig mye vi kan bidra med ennå, selv om mange av våre frivillige ønsker å komme igang. I følge kommunelegen så har vi i øyeblikket ikke – og vi har ikke hatt – smitte på institusjonene våre. Overordnet mål er ha fortsatt smittefrie institusjoner i Kragerø.

Røde Kors huset kan brukes av besøksvenner og grupper i organisasjonen som ønsker sosial kontakt til eventuell planlegging etc. Husk avstand og følg «koronareglene».