Årsmøte 2019 Bilder og presentasjon av styret.

Årsmøte for lokalforeningen Kragerø Røde Kors ble avholdt 27.02.2019.

Vi gratuler Arvid Slettebakken som nyvalgt leder av foreningen.

Vi takker Kai Martens for innsatsen han har lagt ned som leder og ønsker han
lykke til med satsningen av nyskapende prosjekter.

 

Styret kan kontaktes på epost: Kragero@rodekors.org

 

Styret for 2019 består av:

 

Leder: Arvid Slettebakken
Evy Aga
Antonia Bernal Diaz
Arne Forberg
Kirsten Jensen
Ann Judith Sommerseth

1. Vara Marija Pettersen
2. Vara Muhammad Gholami

 

Ny Valgkomite:
Jorunn Howatson
Ørnulf Amundsen