ÅPENT MØTE Onsdag 31. Oktober Kl. 18.30 Transittmottaket

Internasjonal gruppe

ÅPENT MØTE Onsdag 31. Oktober Kl. 18.30
Transittmottaket ved Kragerø Sportell – 3 år etter.

31. Oktober er det 3 år siden den dramatiske natten da 110 flyktninger ankom til nyåpnet transittmottak ved Kragerø Sportell.

Vi møter noen av dem som kom hit den natten og vil dele
sin historie med oss i Røde Kors.

Mange mobiliserte for å hjelpe oss med å ivareta Røde Kors sitt
oppdrag i mottaket i tiden som fulgte.
Det var mange inntrykk og det gjorde noe med oss.

Vi inviterer deg som bodde på mottaket, du som på kort varsel
lot deg mobilisere til frivillig innsats og du som vil høre.
La oss dele våre tanker og meninger.

Kjetil Valldal vil synge og spille for oss
Kaffe og enkel servering