Kurset som vi alle skal ha gjennomført – Psykosoialt grunnkurs 16.08.18

Besøkstjeneste

Psykososialt grunnkurs 16.08.18 Klokken 17.00 På Røde Kors Huset

Påmelding på SMS til Ann Judit: 93860055

Grunnkurs psykososial førstehjelp
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted.

Kurset gir innsikt i og formidler kunnskap som bidrar til at deltakerne blir i stand til å yte god psykososial førstehjelp. Gjennom oppgaver og øvelser får deltakerne også trene på hvordan slik støtte best kan gis.

Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors’ rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt