AVLYST Psykososial førstehjelp 23.05.18 Klokken 17.30 RK Huset

AVLYST! Ny dato kommer

 

Grunnkurs psykososial førstehjelp

Som frivillig og medmenneske er dette kurset av stor viktighet:

Vi anbefaler alle i Kragerø Røde Kors om å gjennomføre et slikt kurs.

Kursdag er satt til 23.05.18 Klokken 17.30

Sted: Røde Kors Huset.

Påmelding skjer via sms til Ann Judit: 93860055

 

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise eller katastrofe har funnet sted.

Kurset gir innsikt i og formidler kunnskap som bidrar til at deltakerne blir i stand til å yte god psykososial førstehjelp. Gjennom oppgaver og øvelser får deltakerne også trene på hvordan slik støtte best kan gis.

Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors’ rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.