Frivillighetskonferansen Telemark 11.04.18

Forum for frivillighet og folkehelse inviterer 11.april til kveldskonferanse om frivillighet.
Formålet med konferansen er å dele gode erfaringer og kunnskap om hvordan man kan utvikle egen organisasjon, og få påfyll og inspirasjon til videre frivillig arbeid.

 

På programmet står blant annet:
Bli flere og mer synlig med Google og Frivillig.no ved Birgitte Heneide fra Frivillig.no og Frivillighet Norge

Slik får vi det til! Roger Heimdal, leder i Barnas Turlag i Notodden gir oss et innblikk i hvorfor Notodden Turlag vokser mest i turistforeninga og hvordan de lykkes med å engasjere barn og unge.

Engasjement som smitter ved Jarle Storebø, Skjærgårdsgospel m.m.

Frivilligvert – verdens hyggeligste jobb! Marlena Sljivo, frivillighetskoordinator i Telemark Røde Kors gir oss et innblikk i frivilligvertrollen.

Room for life. Emil Eriksrød, eier og styreleder i R8 Group forteller om R8s engasjement innen samfunnsansvar og frivillighet.

Utvikling og tilrettelegging for aktivitet – eksempel på samarbeid mellom forening og kommune ved Morten Kjørholt, Idrettslaget Hei.

Tid og sted
Onsdag 11. april 2018, kl. 17.30–21.00
Skagerak Arena, Skien

Målgruppe:

Konferansen er åpen for alle, men vil være av særlig interesse for personer med ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige, innenfor frivillige organisasjoner og kommuner.
Konferansen arrangeres av Forum for frivillighet og folkehelse i samarbeid med Telemark fylkeskommune, team folkehelse, idrett og friluftsliv.

Påmelding:

Meld deg på innen 6. april via https://telemark.pameldingssystem.no/frivillighet2018
Det er ingen deltakeravgift. Enkel bevertning.