BARK 23.01.18

Glade barn liker snø, vi drar til Studsdalen for lek og aking.

Kle de små godt så møtes vi på RK Huset 17.30.

Tilbake på RK Huset 19.30.