Årsmøte 27.02.18 KL. 19.00

Kragerø Røde Kors

Den 27.02.2018 KL19.00 er det årsmøte for Kragerø Røde Kors.

Som alltid er det ønskelig med flest mulig medlemmer på møtet.

Det blir enkel bevertning.

Valg av styremedlemmer, hver gruppe bør ha en representant i styret. Derfor er det ønskelig at hver gruppe kommer frem til sin kandidat eller kandidater for verv for så og bringe dette videre til valgkomiteen.

kragero@rodekors.org er postkassen for innsending av kandidat.

Frist for innsending er satt til 28.01.18