MØTE I HJEMMEGRUPPA I RØDE KORS

MØTE I HJEMMEGRUPPA I RØDE KORS
mandag 4. sept kl. 18.30 – 20.00 på Røde Kors huset.

Er du litt interessert, kom!
Alle, nye og gamle, er svært velkomne.
Hilsen Berit
Telefon: 90 56 46 90