Dette skjer i Kragerø Røde Kors: Aktivitetsoversikt.

Kragerø Røde Kors

Dette skjer i Kragerø Røde Kors: Mange muligheter for deg som frivillig.

Mandag: Yoga for alle:
Sted: Røde Kors Huset hver mandag. Klokken: 16.30 – 17.45.
Ta kontakt med Sandra 90 92 28 41

Mandag: Hjemmegruppa: Annenhver uke går vi på besøk til de som føler at dagene blir lange og ønsker besøk.
Sted: Røde Kors Huset, informasjonsmøte første mandag i måneden. Klokken 18.30 – 20.00.
Ta kontakt med Berit 90 56 46 90.

Tirsdag: Sittedans: Dans for eldre med sang og musikk.
Sted: Røde Kors Huset hver tirsdag klokken: 11.30.
Ta kontakt med Ann Judit på 93 86 00 55.

Tirsdag: BARK, Barnas Røde Kors: Aktivitetstilbud for barn mellom 6 – 13 år.
Sted: Røde Kors Huset hver tirsdag fra klokken 17.30 – 19.30.
Ta kontakt med Heidi 99 20 57 23.

Tirsdag: Besøksvennene: Vi besøker institusjonene med og uten hund.
Sted: Røde Kors Huset. Hver tredje tirsdag i måneden fra kl 19.00
Ta kontakt med Lindsey på telefon: 48 00 79 67 eller Inger Lise: 90 50 40 98

Tirsdag: Norsktrening: Dette er et tilbud for fremmedspråklige som ønsker norsktrening.
Sted: Røde Kors Huset. Hver tirsdag fra 15.00 – 16.30.
Ta kontakt med Berit hvis du vil hjelpe til med Norsk trening på 90 56 46 90.

Onsdag: Internasjonal kvinnegruppe: Kvinner fra hele verden samles for å fremme vennskap.
Sted: Røde Kors Huset hver onsdag fra 17.30 – 19.30.
Ta kontakt med Antonia på telefon: 90 65 84 50 eller Maria: 46 67 55 53.

Torsdag: Norsktrening: Dette er et tilbud for fremmedspråklige som ønsker Norsk trening.
Sted: Røde Kors Huset. Hver torsdag fra 12.00 – 13.30 og 15.00 – 16.30
Ta kontakt med Berit hvis du vil hjelpe til med norsktrening på 90 56 46 90.

Fredag: Zumba for alle.
Sted: Røde Kors Huset hver fredag klokken 18.30 – 19.30.
Ta kontakt med Antonia på telefon: 90 65 84 50 eller Maria: 46 67 55 53.