De må lære seg Norsk!

Dette er et utsagn vi vel har hørt…..
Ja, de må lære seg norsk.  Sannheten er at mange, mange fremmedspråklige har et sterkt ønske om å lære norsk!
For å få til dette, må de få muligheten til å praktisere norsk gjennom samtale og litt veiledning, andre trenger kanskje litt hjelp til leksene.
I Kragerø Røde Kors mangler vi folk som kan snakke, og forklare norske ord.
Vi har ulike tilbud om norsktrening. Etterspørselen er stor, men vi mangler norsktalende som kan sette av litt tid til samtale og hjelp.

Har du mulighet tirsdag eller torsdag, ta kontakt med
Berit tlf: 90 56 46 90.