Ledermøte 21.08.17 KL 17.00

Kragerø Røde Kors

Alle gruppeledere eller personer med ansvar for grupper bør delta på gruppeledermøte.

Røde Kors Huset Kragerø er stedet.

Tema: Rekrutering, fokus områder i fremtiden, hva funger\fungerer ikke og bruk av Korsveien

 

Kai Martens