Velkommen til Kragerø Røde Kors
Tlf: 405 39 619

HVA GJØR VI?

Vi har aktiviteter rettet inn mot barn, unge og voksne. I Kragerø Røde Kors har vi hovedfokus på ensomhet og integrering.

– Vi har besøksvenner i omsorgsboliger og sykehjem, og vi går på hjemmebesøk.

– BARK – Barn i Røde Kors

– Internasjonal kvinnegruppe

– Ungdomsgruppe I tillegg ønsker vi å komme i gang med ei beredskapsgruppe.

Vil du være med?

Frivillig medarbeidere er grunnlaget for Røde Kors i lokalsamfunnet. Som medlem i Kragerø Røde Kors er du samtidig med i verdens største humanitære frivillige organisasjon og støtter Røde Kors sine grunnprinsipper:

Humanitet - Frivillighet - Upartiskhet - Nøytralitet - Universialitet - Uavhengighet - Enhet.

Prinsipper som i dag har større aktualitet enn noen gang tidligere. Les mer om grunnprinsippene her..

Vi har stort behov for flere frivillige i Kragerø Røde Kors. Å være frivillig i Røde Kors er meningsfylt og fint! Vil du bruke et par timer hver 14. dag til å være frivillig?

«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske». Røde Kors, Røde Halvmåne og Røde Krystall er en global bevegelse som har omlag 100 millioner medlemmer og 17 millioner frivillige og som finnes i 189 land. I Norges Røde Kors er det i overkant av 40 000 frivillige i omsorgs- og integreringsaktiviteter, hjelpekorps og barne- og ungdomsaktiviteter.